Porselen Karo Teknik Özellikleri
Porselen Karo Teknik Özellikleri / Porcelain Tile Technical Characteristics
TS-EN STANDARDLAR / STANDARDS TÜRK ve AVRUPA STANDARDLARI / TURKISH and EUROPEAN STANDARDS TS-EN 14411 BIa ANKA SERAMİK SIRLI- SIRSIZ PORSELEN KAROLARI/GLAZED &UNGLAZED PORCELAIN TILES
ISO 10545-2 Ebat Toleransı / Deviations From Dimensions Uzunluk ve Genişlik / Length and Width S=cm² S > 410 ± % 0,6 ± % 0,4 (tüm ebatlar için)
Kalınlık / Thickness ± % 0,5 ± % 0,4
ISO 10545-2 Gönyeden Sapma / Rectangularity ± % 0,6 ± % 0,4
ISO 10545-2 Kenar Düzgünlüğü / Straightness of Sides ± % 0,5 ± % 0,4
ISO 10545-2 Düzlemden sapma / Surface Flateness ± % 0,5 ± % 0,4
ISO 10545-2 Yüzey Kalitesi / Surface Quality Max. % 5 Kusurlu/ % 5 Defective Uygundur / Affirmative
Max.% 0,5 Sırlı/Glazed: < % 0,5 Sırsız/Unglazed: < % 0,05
ISO 10545-4 Eğilme Dayanımı / Bending Resistance (N/mm²) Min. 35 Ort./Ave. 38
ISO 10545-7 Aşınma Dayanımı / Abrasion Resistance Üretici belirler/Indicated by manufacturer Sınıf / Class 3-4
ISO 10545-8 Isıl Genleşme Katsayısı / Linear Termal Expansion Coefficient Max. 9x10 ˉ6 K ˉ1 < 9x10 ˉ6 K ˉ1
ISO 10545-11 Çatlamaya Dayanım/Crazing Resistance İstenir / Required Uygundur / Affirmative
ISO 10545-12 Dona Dayanım/ Frost Resistance İstenir / Required Uygundur / Affirmative
ISO 10545-13 Kimyasallara Dayanım / Resistance to Chemicals İstenir / Required Sırlı/Glazed: GLA Sırsız/Unglazed: ULA
ISO 10545-13 Ev Kimyasalları ve Yüzme havuzu Tuzlarına Dayanım / Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salt Sırlı/Glazed: Min. GB Sırsız/Unglazed: Min. UB Sırlı/Glazed: GA Sırsız/Unglazed: UA
ISO 10545-14 Lekelenmeye Dayanıklılık / Resistance to Staining Sırlı/Glazed: min. Sınıf/Class 3 Sırsız/Unglazed: Üretici belirler/ Indicated by manufacturer Sırlı/Glazed: min.Sınıf/Class 5 Sırsız/Unglaze: Uygundur/ Affirmative
Seramiklerin yanında görülen numaralar, Türk ve Avrupa standardı TS-EN 10545-7' ye göre yüzey aşınma dayanım sınıfını belirtir.
The numbers beside Ceramic Tiles indicate the abrasion resistance of the ceramic surface according to Turkish and European standard TS-En 10545-7.
P.E.I. - I Duvarlar ile banyo ve yatak odası zeminleri için uygundur./ Suitable for walls and bedroom and bathroom floors.
P.E.I. - II Konutlar gibi yaya trafiği az olan mekan zeminleri için uygundur./ Suitable for light traffic environments like the floors of a house.
P.E.I. -III Antre, koridor gibi giriş çıkışı fazla olanzeminler için uygundur. / Suitable for moderately heavy traffic area floors, like the entrance and the corridor.
P.E.I. -IV Mağaza, restoran gibiyaya trafiğine daha fazla maruz kalan zeminler için uygundur. / Suitable for heavy traffic area floors like restaurants, shopping stores, etc.
P.E.I. - V Mağaza, otel, restoran, ofis, okul, teşhir salonu gibi yaya trafiğine fazla maruz kalan zeminler için uygundur. / Suitable for floor subject to heavy foot traffic and abrasion, such as shops, hotes, restaurants, offices, schools, exhibition halls , etc.